متفرقه

سیاست قبرس شمالی

سیاست خارجی جمهوری ترک قبرس شمالی توسط هیچ کشوری به جز ترکیه به رسمیت شناخته نشده‌است. از دید جامعه جهانی این بخش از قبرس بخش اشغال نظامی شده‌ای از جمهوری قبرس است.این کشور علاوه بر سفارت رسمی خود در پایتخت...

مقایسه املاک

مقایسه